Dantol Servis

Servis se nalazi na oko tećine puta između Zetovog terminala u Dubcu i centra Sesveta, a dodatna orjentacija je zgrada Molidona, nasuprot koje je lociran naš objekt.

U modernom i novom objektu prvi dojam naših klijenata je da su u dobro opremljenom servisu. Nastojimo da nam se naši klijenti vraćaju zadovoljni kvalitetom usluge koja im je pružena od strane našeg osoblja.

Ukratko

Lokacija

Zagrebačka cesta 66

Općina

Sesvete

Grad

Zagreb

Osnovan

2012. u Zagrebu

Registracijski broj

97375608